top of page

Tai Chi Tarihi

tai chi tarihi
Image by Дмитрий Хрусталев-Григорьев
Başlangıç

Yaklaşık 3000 yıl önce, Sarı İmparator'un barışçıl yönetimi sırasında Çinliler, sağlıklarını iyileştirmek için derin karın nefes egzersizleri (Tu Na Kung) ve hafif fiziksel egzersizler (Tao Yin Kung) uyguladılar. MÖ 1000'den önce yazılan I Ching veya Değişim Kitabı, Çin bilgeliğinin kalbinde yer alır ve evrenin gizemlerini rasyonelleştirmeye çalışan bir kehanet rehberidir. "Değişimin" kendisi evrendeki en güçlü güç olarak kabul edilir ve "tesadüfi" değil, iki tamamlayıcı güç arasındaki etkileşimin sonucudur: Yin ve Yang. 

Yin ve yang'ın etkileşiminden Beş Element Teorisi ortaya çıktı: tahta, ateş, su, toprak ve metal. Ünlü Çinli filozof Lao Tzu (MÖ 604), sürekli değişen doğa yasalarına boyun eğmemiz gerektiğini öğreten Tao veya Natüralizm doktrinini öğretti. Tai Chi'nin hareketleri hem I Ching'den hem de Lao Tzu'nun felsefesinden etkilenmiştir.

Çin egzersizlerinin ilk kaydı bir mezarda bulunan ipek bir parşömen üzerinde tasvir edilmiştir. Bunlar genellikle hayvanların fiziksel hareketlerini taklit eden ve sağlığa faydalı olduğu tespit edilen Tao Yin egzersizleridir. Çinli doktor Hua To (MS 200), maymun, kaplan, geyik, ayı ve kuşun hareketlerini gözlemledi ve Beş Hayvanın Oyunu adı verilen nefes egzersizleriyle senkronize olacak Tao Yin egzersizlerini geliştirdi.

taoyin_bffdd391-7770-463e-8780-4de3c4c3f386_large.webp
Çin'e Budizm'i ilk yayan Bodhidharma

Tai Chi'nin kökeni Doğu felsefelerine dayanmaktadır; bu nedenle Tai Chi tarihine bakarken ilk önce Budizmi Orta Asya'dan Çin, Kore ve Japonya'ya getirmesiyle tanınan budist keşiş Bodhidharma ile başlamalıyız. Bodhidharma, 5. veya 6. yüzyılda yaşamış yarı efsanevi bir Budist keşişti. Hindistan veya İran'dan Çin'e gelip Budizm'i ilk yayan kişi olarak biliniyor. Çin'de Dámó (Tamo) ve Japonya'da Daruma olarak bilinir. Adı Sanskritçe'de "uyanış dharması ( bodhi )" anlamına gelir. 

Bodhidharma
Tai Chi tarihi, mistik bir fon görevi gören Wudang Dağları ile efsane, efsane ve gerçeğin bir karışımıdır.

Bu efsanelerin ilk kahramanı Bodhidharma'dır. Ancak birçok araştırmacı bu sanatların izini günümüzden 5 bin yıl kadar gerilere Sarı İmparator Huang Ti'ye ve Çin'in ilk imparatoru Fu Xi'ye kadar götürmektedir. Bodhidharma, bir anlatıma göre Saholin manastırına gelir, ancak içeri alınmaz, dışarıda 9 yıl boyunca uyumadan manastırın duvarına bakar. Sonunda onu manastıra kabul ederler. Bodhidharma birkaç yıl Shaolin Manastırı'nda kalır ve keşişlerin beden ve zihin olarak zayıf olduğunu görür. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini iyileştirmek için yoga tabanlı bir egzersiz seti öğretir. Tai Chi Chuan da dahil olmak üzere tüm Qigong ve dövüş sanatları formlarının temeli olan bir egzersiz sistemi (Shao-lin Chuan) yaratır. Manastırdan ayrılırken de arkasında iki el yazması bırakır.  Yi Jin Jing ve Xi Sui Jing. Kas ve tendon geliştirme egzersizi Yi Jin Jing'in kopyaları ve çevirileri günümüze kadar gelmiştir ancak  Xi Sui Jing kaybolmuştur.

Taoizm'in kurucusu Lao Tzu

 

Tai Chi'nin kökenlerini doğru bir şekilde ele almak için, Tao Te Ching'in yazarı ve Taoizm'in kurucusu Lao Tzu'yu incelemeliyiz. Taoizm ve özellikle Tao Te Ching'deki makaleler koleksiyonu, Tai Chi'nin öğretileri ve hareketleri için felsefi bir temel sağlar. Taoizm, her şeyin kökenini ve bu kökenden ayrılmanın insanların nasıl doğal olmayan şekillerde hareket etmesine neden olduğunu ve karşıt güçleri anlatır. Tai chi, temel olarak, boşa harcanan eylemleri, karşıtları, karşıt güçleri ve kendimizle ve başkalarıyla eşzamanlı olarak nasıl hareket edeceğimizi (itmeler) anlayabileceğimiz fiziksel bir hareketler dizisidir. Bunu anlamanın ve ilerlemenin bir ölçüsü olarak tercüme etmenin popüler bir yolu Yin Yang Teorisidir . 

Lao Tzu'nun nereden geldiğine dair onlarca teori var.  Bazıları onun tamamen kurgu olduğuna inanıyor, çünkü “Lao Tzu/Laozi” sadece “Eski Usta/Öğretmen” anlamına gelen yüceltici bir anlam taşıyor. Tao Te Ching'in sadece bir tane değil, birkaç Taocu ustanın yazılarının bir derlemesi olduğunu öne süren güçlü kanıtlar bile var. 

 

Bir hikayeye göre Lao Tzu, Orta Çin'de eğitimli bir sınıfın parçasıydı ve Zhou kraliyet mahkemesi arşivlerinde çalışan bir bilgin oldu. Bu ona Sarı İmparator'un biriktirdiği büyük klasikler kütüphanesine erişim sağladı ve Taoizm veya Yol olacak teorilerinin gelişmesine yol açtı . Lao Tzu hiçbir zaman resmi olarak öğretmedi, ancak ondan öğrenmek isteyen birçok öğrenciyi kendine çekti. Krallık gerilerken, Lao Tzu şehir yaşamından bıktı ve görevini batıya gitmek ve yalnız bir hayat yaşamak için terk etti. Öküzünün üzerinde şehrin kapısından geçerken, Yinxi adında bir muhafız onu tanıdı ve uygar dünyadan ayrılmadan önce bilgilerini kaydetmesi için ona yalvardı. Kaydedilen bu bilgiler Tao Te Ching adı altında Taoismin belgelenmiş ana kaynağı oldu. Bu kaynak yıllar içinde Tai Chi'nin felsefi iskeletini, ruhunu oluşturdu. 

Değişiklikler Kitabı - (I Ching - Yi Jing)

 

Tai Chi kelimesinin telafuz edilmediği yıllarda yerel kabileler arasında sık sık savaşlar olur ve bu savaşlarda kullanılan dövüş teknikleri nesilden nesile aktarılarak geliştirdi.

 

Vahşi hayvanları dövüşürken dikkatle izlerler ve hayvanların dövüşmek için doğal yeteneklere ve becerilere sahip olduklarına inanırlardı. Hayvanların hayatta kalma mücadelesi ve insan dövüşü arasındaki ilişki, Çin kültürünün bir parçası haline geldi. Vuruşlarının, tekmelerinin, bloklarının çoğu kaplan, kartal, turna kuşu ve yılan gibi isimlerle anıldı.  Komşu ülkeler ve yerel kabileler içinde rekabet olduğundan Çinliler için bu dövüş becerilerini gizli tutmak çok önemliydi. Ancak bu zorlu savaş kültüründe rekabet edebilmek ve hayatta kalabilmek için her dövüş sanatının dört temel tekniğe sahip olması gerektiği ortak kanaati.

  • tekmelemek

  • el vuruşu

  • ortak kilitleme

  • güreş      

 

Tai Chi'ye bilinen en eski referanslar, hareket kalıplarının Çin'in dağlık bölgelerine emekli olan münzeviler tarafından uygulandığı T'ang Hanedanlığı'na (MS 618-960) aittir. Tai Chi (太極) kelimesi "en yüksek nihai" anlamına gelir ve ilk olarak doğunun bilgeliğinde değerli bir yeri olan Tao felsefesinin doğuş metni Değişiklikler Kitabı - (I Ching) 'nda kaydedilmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi, uçsuz bucaksız evrendeki (yüce) her şeyi ve bir zıttan diğerine (nihai) yaşadığımız her şeyi kapsayan bir sanattır.  

 

Tai Chi Chuan'ı mucidi Zhang Sanfeng

 

Gerçeklerle ve mitlerin içiçe geçtiği  tarihsel argümanlara göre, Zhang Sanfeng  (Chang San Feng ) (1279-1368) Taocu bir keşiş ve Çin Tang hanedanının şairi olan Xu Xuanping'dan eğitim aldı. Zhang, şöhrete ve servete kayıtsızdı. Resmi görevi reddettikten ve mülkünü klanına gönderdikten sonra, bir çileci hayatı yaşamak için Çin'i dolaştı. Zhang Hua Dağı'nda birkaç yıl geçirdikten sonra Wudang Dağları'na yerleşti. İç dövüş sanatlarını geliştirmek için “dış” dövüş sanatlarından edindiği bilgileri “iç” felsefeler hakkındaki bilgisi ile birleştirdiği yer burasıdır. Zhang Sanfeng üretken bir yazardı ve düşüncelerini beş kitapta topladı!

Yılan ve Turna kuşu

Efsaneye göre Wudang dağlarında bir yılan ve kuşun (bu kuş hep turna olarak resmedilmiştir)  dövüşünü izlerken sürekli saldırmak yerine boyun eğmenin zafere götüren potansiyalini keşfetti. Hareketlerde, hiçbir eylemin baskın olmadığı sürekli saldırı ve boyun eğme gördü. Boyun eğmekle boyun eğmeyeni yenmek ve hareketsiz kalarak tüm hareketlerle başa çıkmak fikrinden yola çıkarak 72 hareketlik ilk Tai Chi Chuan  (T'ai chi ch'uan) formunu yarattı. Efsanevi bir kültür kahramanı olan Zhang Sanfeng, modern uygulayıcılar tarafından Neijia (內家) kavramlarını ortaya çıkaran kişi olarak kabul edildi; yumuşak, içsel dövüş sanatları, özellikle Tai Chi Chuan, Chán Budist Shaolin dövüş sanatlarının Taocu Tao Yin (neigong) ilkelerindeki ustalığıyla anıldı. 

Tai Chi Okulları / Aileleri

 

17. yüzyıldan itibaren, birçok Tai Chi stili, Wudang bölgesindeki aileler aracılığıyla gelişti, modernleşti. Bu aileler şunlardır: Chen, Yang, Wu, Wu (Hao) ve Sun. Bu beş farklı okul (veya aileler) aile üyelerine kendi tarzlarını öğrettiler. Önceleri aile sırlarını koruyan çok kapalı bir toplulukken yıllar içinde aile dışına açıldılar. 

 

20. yüzyılın başlarında Tai Chi'nin sağlığa faydaları iyi bilinir hale geldi ve önleyici tıp veya sağlıklı yaşam egzersizi olarak yeni bir rol üstlendi. 1956'da Çin hükümeti, vatandaşlarını sağlıklı tutmak için birkaç Tai Chi ustasını kısa bir form oluşturmaları için görevlendiren Çin Spor Komitesi'ne sponsor oldu. Bu form Beijing 24 veya 24 Form Yang stili olarak bilinir ve öğrenilmesi ve uygulanması, temel aldığı 108 Uzun Formdan çok daha kolaydır. 

Tai Chi'nin beş ana stili, onları oluşturan Çinli ailelerin adlarıyla anılmakta ve dünyanın dört bir yanında öğretilmekte ve uygulanmaktadır. 

 

Bu stiller şunlardır: 

Chen Wangting'in Chen Stili (1580-1660)

Yang Luchan'ın Yang Stili (1799-1872)
Wu Yuxiang'ın Wu Hao Stili (武氏) (1812-1880)
Wu Quanyou (1834–1902) ve oğlu Wu Jianquan'ın Wu Stili (1870–1942)
Sun Lutang'ın Sun Stili (孫氏) (1861–1932)

Contact

İlgili Makaleler

bottom of page