top of page

Tai Chi Topu Qigong

Tai Chi topu qigong eğitiminin orijinal adı "yin-yang tai chi qiu qigong"dur. Günümüzde adı duyulmuş olmasına rağmen, eğitim tekniklerinin gizliliği nedeniyle popülaritesi sınırlı kalmıştır. Tai Chi Topu Qigong Eğitimi, her stilde gizli tutulmuş ve yalnızca güvenilir öğrencilere aktarılmıştır. Eğitim yöntemleri stilden stile farklılık gösterse de ana eğitim teorisi ve genel amaçları aynıdır.

 

Tai Chi Topu Qigong Eğitiminin genel eğitim amaçları şunlardır:
  1. Temelde gövdeyi özellikle de omurgayı, sırtı ve  bel bölgesini güçlendirmek

  2. Dövüş için gerekli olan kemikleri, kasları, tendonları ve bağları hazırlamak

  3. Zihninin Qi'ye liderlik etmesini sağlamak

  4. Qi dolaşımını ve ortaya çıkmasını iyileştirmek

  5. Qi'nin güçlenmesiyle dövüş gücünü ( jin ) artırmak

  6. Daha yüksek miktarda yaşam enerjisi oluşturmak

taichiBall(1).webp
Tai Chi Topu Qigong'un Tarihi

Taiji topu qigongunun ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak mantıksal olarak, dövüş sanatçılarında dairesel ve oval formların,  gelen sert ve direkt hamleleri etkisizleştirmenin önemi fark edilince, dairesel eğitmenin yolları aranmıştır diye varsayılmaktadır. Bu dairesellik hissini geliştirmelerine ve elde etmelerine yardımcı olacak bir nesne arandığında doğal olarak yuvarlak nesneler benimsenir. İçsel dövüş sanatları, dışsal dövüş sanatlarına kıyasla, esneklik ve daireselliğe verdiği önem düşünülünce Tai Chi topunun eğitime katkıları önemlidir. 

İç Dövüş Sanatları ve Dış Dövüş Sanatları

İlk olarak, Çin dövüş sanatları tarihinde iç stillerin gelişiminin kökenini izleyelim. M.S. 500'den önceki döneme ait mevcut belgeler, iç sanatlar ile dış sanatlar arasında herhangi bir ayrım yapılmadığını ortaya koymaktadır. Ancak kısa bir süre sonra içsel sanatlar geliştirilmiştir.

Tarihi kayıtlara göre, Tai Chi ile aynı prensiplere sahip teknik ve formların Ling hanedanlığı döneminde (MS 502-557) var olduğu ve Han, Gong-yue, Cheng, Ling-xi ve Cheng tarafından öğretildiği anlaşılmaktadır. Daha sonra, Tang hanedanlığında (MS 713-905), Xu, Xuan-ping, Li, Dao-zi ve Yin, Li-heng'in benzer dövüş teknikleri öğrettiği tespit edilmiştir. 

Bodhidarma'nın (Da Mo) Etkisi

Tüm Çin dövüş sanatları toplumunun eğitim konseptindeki değişimi açıkça etkileyen önemli bir olay vardır. Bu değişim, Hintli bir Budist rahip olan Bodhidarma tarafından Shaolin Tapınağına aktarılan qigong uygulamasına atfedilmektedir.

tai chi history.png

Bodhidharma, bir anlatıma göre Saholin manastırına gelir, ancak içeri alınmaz, dışarıda 9 yıl boyunca uyumadan manastırın duvarına bakar. Sonunda onu manastıra kabul ederler. Bodhidharma birkaç yıl Shaolin Manastırı'nda kalır ve keşişlerin beden ve zihin olarak zayıf olduğunu görür. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini iyileştirmek için yoga tabanlı bir egzersiz seti öğretir. Tai Chi Chuan da dahil olmak üzere tüm Qigong ve dövüş sanatları formlarının temeli olan bir egzersiz sistemi (Shao-lin Chuan) yaratır. Manastırdan ayrılırken de arkasında iki el yazması bırakır.  Yi Jin Jing ve Xi Sui Jing. Kas ve tendon geliştirme egzersizi Yi Jin Jing'in kopyaları ve çevirileri günümüze kadar gelmiştir ancak  Xi Sui Jing kaybolmuştur.

Shaolin Kung Fu kaynaklarınca Bodhidharma'ya atfedilen bir çigong çalışması olan Yi Jin Jing, Shaolin keşişlerine fiziksel bedenlerini zayıftan güçlüye nasıl değiştireceklerini veya koşullandıracaklarını öğretirken, Xi Sui Jing keşişlere aydınlanma için beyni qi ile nasıl besleyeceklerini öğretti.

 

Tüm konsept, qi'yi güç tezahürü için fiziksel bedene veya ruhsal aydınlanma için beyne yönlendirmek üzere zihni kullanma şeklindeki basit teoriye dayanmaktadır. Bodhidharma'nın teorisi ve kas/tendon değişimi uygulaması sayesinde Shaolin rahipleri dövüş güçlerini önemli ölçüde daha yüksek bir seviyeye çıkarabilmişlerdir. Bu güç artışı savaşta çok önemliydi.

Zıt Yollar; Aynı Hedef

Bazı dövüş sanatçıları, zihin gücün temeli olduğu için konsantrasyon ve odaklanmayı geliştirmek gerektiğine inanıyordu. Zihin ve Qi teknikleriyle gücün ortaya çıkması sağlanabilirdi. Bu düşünce içsel stillerin başlangıcıydı. Aynı zamanda pek çok dövüş sanatçısı yüksek seviyede konsantrasyon ve odaklanmaya ulaşmak için uzun yıllar meditasyon pratiği yapmak gerektiğine inanıyordu. Şiddet dolu bir toplumda hayatta kalabilmek için önce teknikleri öğrenmeli ve ardından meditasyon pratiği yoluyla yavaş yavaş içsel tarafa girmeliydiler. Bu nedenle Çin dövüş toplumunda şöyle bir deyiş vardır:

 

"İçten dışa doğru, dıştan içe doğru. Yollar zıt olsa da nihai hedef aynıdır."

Tüm stiller, hayatta kalmanın çok önemli bir anahtarı olan dayanıklılığı artırmanın yollarını arıyordu. Nesiller boyu süren uygulamalardan sonra, enerji ve fiziksel gücü korumak için; dairesel ve yumuşak olmalıdır. 

Tai Chi Topu Qigong Yaklaşımları: İç ve Dış Yaklaşımlar

Bugün Tai Chi Topu Qigong'unda iki yaklaşım var. Biri içten dışa, diğeri ise dıştan içe doğru. Song Dağı'ndaki Shaolin Tapınağı, dış eğitime odaklanır; Tai Chi topları ya taştan ya da tahtadan yapılır. Wudang Dağı'ndaki Tai Chi Chuan eğitimlerinde tahtadan yapılmış toplar iç eğitim tarzı için kullanılmıştır.

Tai Chi Topları

Tai Chi Topları farklı boyutlardadır ve çeşitli malzemelerden yapılmıştır. Boyut, 120 cm çapında bir tahta toptan pinpon büyüklüğünde bir topa kadar değişebilir. En büyük tahta toplar tavandan asılır. Eğitim için en yaygın boyutlar 25 - 30 cm çapındadır. Toplar ahşap olabildiği gibi mermer gibi ağır taşlardan da yapılır, ağır toplar daha ziyade fizik kondisyonu için kullanılır. 

İç dövüş sanatları stilleri için tahtadan yapılmış toplar tercih edilir. Bunun nedeni, tahta toplarla, avuç içi arasındaki Qi'nin taştan yapılmış toplara göre daha kolay hissedilmesi ve yönlendirilmesidir. 

taichiBalls.webp
bottom of page