top of page

Tai Chi Sözlüğü

Çin yazı karakterleri (Çince: 汉字/漢字; Pinyin: hànzì), günümüzde ÇinceJaponca ve Korecenin yazılmasında kullanılan simgesel grafikler ya da logogramlardır.

Bunlara Mandarin Çincesinde hànzì, Japoncada kanji, Korecede hanja ya da hanmun, Vietnamcada ise hán tự ya da chữ nho adı verilir.

Çin yazısının ilk örnekleri Çin'in Shang Hanedanlığı döneminde, yaklaşık MÖ 1600 yıllarına ait Fal Yazıtlarıdır. Çin karakteri daha sonra Çin dışında Doğu ve Güney Asya'da KoreVietnam ve Japonya'da kullanılmaya başlanmıştır. 20. yüzyılda Kuzey Kore ve Vietnam, Çin karakterini kullanmayı tamamıyla bırakmışlardır. Bugün Güney Kore ve Japonya'da ise bu ülkeler kendi yazım sistemlerini geliştirmiş olmalarına karşın Çin karakteri hâlâ kısmen kullanılmaktadır.

Çin yazı karakterleri, alfabeden farklı olarak ses belirtmek için kullanılmaz; bir tür resim yazısından türemiştir. Bu nedenle farklı dillerde değişik seslerle okunabilir; ancak anlam değişmez. Bu sayede Çincenin yüzlerce farklı lehçesini konuşan Çinliler için tarih boyunca iletişimi kolaylaştıran bir araç olmuştur. Bu yönüyle Çin karakteri Uzak Doğu'da kültürel alışverişin temel taşıdır.

Çin'de 1956 yılından sonra Basitleştirilmiş Karakterler kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık TayvanHong Kong ve Makao'da hâlen Geleneksel Karakterler kullanılmaktadır.

Çince karakterlerin Latin alfabesi olarak yazılıp okunabilmesini sağlayan iki yaygın romanizasyon sistemi vardır. Bunlardan ilki 19. yy. ortalarında iki Birleşik Krallık diplomatının (Thomas Wade ve Herbert Giles) geliştirdiği sistem Wade-Gides Sistemidir, batıda birçok Çin kaynaklı eser, bu sistemle latin harflerine dönüştürülmüştür. Diğer sistem ise 1949'da devrim sonrası Çinli dilbilimcilerin başlattığı günümüzde de gelişimi devam eden Hanyu Pinyin Sistemi'dir. Kıcaca Pinyin denilenbu sistem, hem en yeni hem de Mandarince telaffuzu en yakın sunan romanizasyon sistemidir. Artık eskimiş olan Wade-Giles sistemi geçmişte yaygın kullanılmasına karşın yavaş yavaş terkedilmektedir.

 

Aralarında basit görünen farklılıklar olan bu iki sistem çoğunlukla yazım ve okunuş karmaşasına yol açmaktadır. Çince kelimelerin Türkçe okunuşlarını da dahil ettiğimizde bu karmaşa daha da büyümektedir ve web sitemizdeki yazılarda da bu karmaşanın izlerini bulmanız mümkündür. Ancak genel kural olarak aramalarda kolaylık sağlaması açısından yaygın kullanım gözetilmeye çalışılmıştır. 

Wade-Gides        Pinjin             Türkçe Okunuş     Yaygın Yazılış

T’ai Chi Ch’uan          Tàijíquán            Taiciçüen                       Tai Chi Chuan

Tao                                Dao                       Tağo                                  Tao

Peking                          Beijing                Pekin                                 Pekin

Tao-te-ching             Dao De Jing     Tağo Dı Çing                  Tao Te Ching

I-Ching                          Yi Jing                İi Çing                                I-Ching

Ch’i Kung                      Qìgōng                Çigonğ                              Qigong

Lao-Tze                        Lao Zi                  Laotsı                               Laozi

Chan Chuang             Zhan Zhuang   Can Cuanğ                      Zhan Zhuang

Tan T'ien                      Dantian               Tanden                            Dantian / Dantien / Tanden

Ch'i                                  Qi                           Çi                                        Qi

Chuang-tzu                 Zhuangzi            Cuanğzı                         Zhuangzi

Ayrıntılı Bilgi İçin

 • Altı Armoni - Tai Chi uygulaması sırasında vücudun uyumunu tanımlayan üç dış armoni ve enerjinin akışına ve ekimine izin veren üç iç armoniden oluşur.

 • An - aşağı ve ileri itme. Sekiz Enerjiden biridir ve Serçenin Kuyruğu'nda gösterilmiştir.

 • Ba Duan Jin - Sekiz Parça Brocade Qi Gong seti. Başlangıçta on iki egzersizden oluşan, sekiz harekete kısaltıldı. Amacı ipek benzeri hareketleri geliştirmektir.

 • Bagua - Sekiz Trigram , kelimenin tam anlamıyla 'Sekiz Kehanet' anlamına gelir, yin ve yang'dan türetilmiştir . Sekiz trigram, Peng, Lu, Ji, An, Cai, Lie, Zhou ve Kao'nun sekiz temel tekniğine karşılık gelir.

 • Bai Hui - Yüz Yakınsama (veya Buluşma) Bai yüz anlamına gelir, Hui buluşma yeri anlamına gelir ve başın tepesinde, kulakların tepesi ile uyumlu bir basınç noktasıdır. Bir ip ile 'taca asılması' gereken noktadır.

 • Beijing 24 - (Pekin 24) 1956'da Long Form'dan geliştirildi, Beijing 24, Çin Spor Komitesi'nin dört Tai Chi öğretmeninden - Chu Guiting, Cai Longyun, Fu Zhongwen ve Zhang Yu - basitleştirilmiş bir form yaratmasını istedi. öğrenebilir ve uygulayabilir. Bu form, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından genel egzersiz için teşvik edildi ve aynı zamanda Komünist yeniden eğitim kamplarındaki tutuklulara da öğretildi.

 • Binicilik Duruşu - Bacaklar geniş, dizler bükülü ve sırt düz, kuyruk kemiği içe doğru. Ağırlık bacaklar arasında eşit olarak dağıtılır. Ayaklar öne dönük.

 • Köpüren Bahar - veya Bubbling Spring (Yong Quan) ayaktaki bir basınç noktasıdır. Her ayağın tabanında böbrek meridyeninin çıktığı yerde bulunur. Bubbling Spring, dünyanın yin enerjisiyle sürekli temas halinde olan, vücudun en alt ve en yin kısmı olan ayağın tabanındaki tek aku-noktasıdır. Mesele, ayak parmakları kıvrıldığında ortaya çıkan çöküntüde yatmaktadır. İkinci ve üçüncü ayak parmakları arasında, ikinci parmak tabanı ile topuk arasındaki mesafenin yaklaşık üçte biri arasında bulunur.

 • Cai (Tsai) - koparmak veya kapmak. Sekiz Enerjiden Biri . Rakibin dengesini bozmak için aşağı çekme enerjisi içerir.

 • Chen Style Tai Chi  - Chen Wangting (1580 - 1660) tarafından geliştirilen tai chi ailelerinin en eskisi

 • Chi   (Qi) - tüm canlılarda dolaşan hayati enerji. Görünmez ve maddi olmayan bir güçtür, ancak tezahürlerde gösterilir - parmaklarda karıncalanma, içeride belirli bir 'enerji'.

 • Çift Ağırlık - Ağırlık bacaklar arasında eşit olarak dağıtıldığında, tai chi uygulamasında yaygın değildir, çünkü 'dolu' ve 'boş' ayırt edilmelidir.

 • Dantian  (Dantien) ('İksir Alanı') - Geleneksel Çin Tıbbı, Qi Gong ve Tai Chi'de önemli olan vücuttaki enerji merkezleri. Üç Dantian, Qi'yi depolar ve üretir.

 • Dantian Nefesi - Derin nefes alma.

 • Dantian Qi - Alt dantian'da depolanan Qi.

 • Dövüş Sanatları - genellikle silahsız, savaşmak için geliştirilmiş çeşitli sistemler. Tai Chi duruşları, Çin dövüş sanatı kungfu'ya dayanmaktadır. Tai Chi, 'içsel' bir dövüş sanatı olarak bilinir. Serte karşı yumuşak ve dış kas yerine kişinin iç enerjisini kullanma ilkesini kullanır.

 • Dünya Tai Chi ve Qi Gong Günü - Nisan ayının son Cumartesi günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında dünya çapında tai chi ve Qi Gong uygulamasını kutluyor. 

 • Fa Jin (Fa Chin) - patlayıcı güç veya enerji vermek için bir tai chi tekniği.

 • Ship - meridyen için başka bir isim

 • Gong - çaba, uygulama, sıkı çalışma, azim ve sabırdan elde edilen bir başarı veya beceri.

 • Huan - yavaş, rahat.

 • Ji - basmak veya sıkmak için. Sekiz Enerjiden biri ve Grasp Peacock's Tail'de gösterilmektedir.

 • Jian - düz kılıç veya güçlü, sağlam, boyun eğmez

 • Jin - entegre güç veya hassasiyet, iç kuvvet, güç veya kinetik enerji. Tai Chi, Li (kas gücü) veya ham güç yerine Jin'i geliştirir. 

 • Jing Özü - en yoğun fiziksel maddedir ve böbreklerde depolanır. Jing, Qi ve Shen, Üç Hazine olarak kabul edilir.

 • Jing Qi - Öz Qi. Jing'den dönüştürülmüş Qi

 • Jing Shen - ruh, canlılık, canlılık ve/veya sürüş

 • Kao - omuz vuruşu veya çarpması. Sekiz Enerjiden Biri . 

 • Karın Nefesi - Tai chi uygulaması için nefes alma türü. 'Alınan' nefesle birlikte karın genişler. Bu nefes diyaframı kasar, hava akciğerlere girer ancak göğüs yükselmez. 'Orijinal Nefes' veya 'diyafragmatik nefes' olarak da bilinir, tüm memelilerde görülen doğal ve rahat bir nefes alma şeklidir.

 • Kedi Duruşu (Boş Kedi Duruşu) - Yay Duruşundan daha dar olan tai chi duruşlarından biridir. Ayak 45 derece olan arka bacak %90 ağırlığa sahiptir. Ön ayak gerekirse tekme ile hücum etmeye hazırdır.

 • Köklenme - gelen bir kuvveti yeniden yönlendirirken veya etkisiz hale getirirken toprakla bağlantıyı sürdürmek. Dengeyi korumak için güçlenen bir ağacın kökleri gibi bedeni, enerjiyi toprağa 'batırmak'.

 • Kua - kasık, kalça kırışıklığı. Kalça fleksörünün yakınında çapraz olarak uzanan doğal kıvrım alanıdır. 

 • Lao Gong - Avuç içindeki basınç noktası, aynı zamanda Zahmet Sarayı olarak da bilinir.

 • Li - kas gücü, kuvveti veya kuvveti

 • Lu - geri alma veya emme, rakibin saldırısını kendinden geçme. Sekiz Enerjiden biri ve Serçenin Kuyruğu'nda gösterilmektedir.

 • Meditasyon - zihni içsel dinginliği deneyimlemek için eğitmek. Tai Chi'ye genellikle 'ayakta meditasyon' veya 'hareketli meditasyon' denir.

 • Meridyenler - Qi'nin vücutta dolaştığı yollar. "Gemiler" veya "kanallar" olarak da bilinir. 

 • Mindfulness - şimdiki anda olmak, bedene, nefese, 'varlık' farkındalığına, etrafımızdaki ve içimizdeki enerjilere odaklanmak. 'Dikkatle' yaşamak, yargılamadan kabul etmek, meraklı, açık ve kabullenmek demektir.

 • Ming Men  (Yaşam Kapısı) - göbeğin yaklaşık olarak karşısında, böbrekler arasında, ikinci bel omurları seviyesinde bulunan basınç noktası.

 • Natüralizm  - Taocu bir kavram, uzun ömür ve mutluluk, doğanın yumuşak, verimli ve sürekli değişen yollarını takip ederek elde edilir.

 • Neidan (içsel Simya) - Taocu'nun yaşamı uzatmak ve bir yaşam yaratmak için kullanmaya başladığı bir dizi ezoterik doktrin ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal uygulamalardır. 

 • Nei Gong (İç Çalışma) - Taoizm ve Çin dövüş sanatları ile ilişkili nefes alma, meditasyon ve manevi uygulama yöntemleri. Qigong, savaş dışı Nei Gong'un bir biçimidir ve Tai Chi, bir dövüş Neigong biçimidir.

 • Peng ('Pong' olarak telaffuz edilir) - Hareket eden bir enerjidir. Uzaklaştır. Sekiz Enerjiden biri ve Serçenin Kuyruğu'nda gösterilmektedir.

 • Peng Jin - şişirilmiş bir balon gibi genişleyen enerji

 • Peng Zu - 800 yıl yaşadığı söylenen imparator Yao (MÖ 2356) döneminde efsanevi bir Qigong uygulayıcısıdır.

 • Push Hands - öğrencilerin dış uyaranlara nasıl tepki vereceklerini öğrenmelerini sağlayan bir ortak (veya solo) tekniği. Diğer şeylerin yanı sıra, bir partnerle eğitim, bir öğrencinin dinleme gücünü (ting jing), bir partnerin niyetinin yönünü ve gücünü hissetme duyarlılığını geliştirmesine olanak tanır.

 • Qi (Chi) - tüm canlılarda dolaşan hayati enerji. Görünmez ve maddi olmayan bir güçtür, ancak tezahürlerde gösterilir - parmaklarda karıncalanma, içeride belirli bir 'enerji'.

 • Qigong (enerji çalışması) - enerjinin yetiştirilmesi anlamına gelir. Öncelikle zihni sakinleştirmek, rahatlamak ve enerjiyi yenilemek için uygulanır. Qigong genellikle dövüş sanatlarına dayalı değildir. Egzersizler birkaç kez tekrarlanır. Bir dizi farklı Qi Gong türü vardır: Sağlık veya Tıbbi Qigong, Canlılık veya Uzun Ömür Qigong, Entelektüel Qigong, Dövüş veya Savaşçı Qigong ve Manevi Qigong. Qigong, bireysel egzersizlerden veya bir dizi set egzersizden oluşabilir. Bireysel Qigong egzersizlerine örnekler: Sabah Horoz Ötmesi, Yuvasına Uçan Kuşlar, Cenneti ve Yeri Ayırmak, Okçu, Savaşçı Yumruğu. Bir dizi Qigong egzersizine örnek:   Shibashi , Daoyin Yangshen Gong, Baduanjin (Sekiz Brokar Parçası), Beş Hayvan Eğlencesi.

 • San Jiao - Üçlü brülör veya üçlü enerji verici olarak adlandırılan, geleneksel Çin tıbbında (TCM) ve akupunkturda bir kavramdır. San Jiao'nun, temel enerji veya yaşam gücü olan Qi'nin serbest dolaşımı yoluyla diğer organları ve genel sağlığı etkileme yeteneğine sahip bir tür vücut boşluğu olduğuna inanılır.

 • Song - tamamen rahat, fiziksel ve zihinsel. Zihin ve bedendeki gerilimi serbest bırakmak. 'Song'' eklemleri açmak ve uzatmak demektir. Meridyenler açık ve engelsiz olduğundan Song, Qi'nin akışına yardımcı olur.

 • Sekiz Olağanüstü Enerji - vücudun en derin enerjisel yapılanma seviyesini temsil eder.

 • Shaolin Temple - Çin'in Henan Eyaletindeki bir Chan Budist manastırı. Şimdi dövüş sanatları eğitimi ile tanınan, 1500 yıldan daha uzun bir süre önce kuruldu.

 • Shaolinquan - Shaolin Tapınağı kaynaklı Çin dövüş sanatı

 • Shen  - genellikle 'ruh' olarak tercüme edilen ruh enerjisinin Yukarı Dantian'da bulunduğu söylenir. 

 • Shibashi - kelimenin tam anlamıyla 'on sekiz' anlamına gelir, bunlar belirli bir sırayla tamamlanması gereken egzersizler dizisidir. İlk olarak 1979'da Lin Hou Sheng tarafından tasarlandı. Son birkaç yılda geliştirilen üç Shibashi seti var. 

 • Silk Reeling - geleneksel tai chi chuan tarzlarında ifade edilen bir dizi dahili (neigong) hareket ilkesi.

 • Soy - belirli bilgileri bir sonraki nesle aktaran kesintisiz bir ustalar ve değerli öğrenciler dizisi. Gerçek bir soy, belirli bir tai chi stilinin veya dövüş sanatının yaratıcısına kadar izlenebilir.

 • Sun Style - Sun Lutang (1860 - 1933) tarafından yaratılan bir tai chi stili. En genç tai chi stillerinden biridir.

 • Tai Chi (Taiji, T'ai Chi) - dövüş sanatlarının içsel bir şekli. 'Tai Chi Chuan'ın kısaltılmış hali. Tai Chi formları, geçişlerle bağlantılı, akıcı hareketler yaratan bir dizi duruşa dayanır. Genellikle Ayakta Meditasyon veya Hareketli Meditasyon olarak anılır.

 • Tai Chi Chuan (Tai ji quan veya T'ai chi ch'uan) - kelimenin tam anlamıyla 'Yüce Nihai Yumruk' anlamına gelir.

 • Tai Chi Formu - Durmadan gerçekleştirilen, akış ve sakinlik duygusu yaratan bir dizi duruş ve geçiş.

 • Tai Chi Stili - Yang Stili, Chen Stili, Wu Stili veya Sun Stili olsun, tai chi formunun kökenleri. Artık çeşitli tai chi ailelerinden pek çok melez stil, ödünç duruş ve konsept var.

 • Tao (Dao) - kelimenin tam anlamıyla 'Yol' veya 'Yol' anlamına gelir. 

 • Tao Te Ching - bir Çin klasiği, Taoizm'in temel taşı olduğu söylenen ve Lao-Tzu (Laozi) tarafından yazılmış.

 • Taoizm - doğayı ve tüm canlıları birbirine bağlayan felsefi veya manevi bir inanç. Sadeliği, doğal bir düzeni ve doğayla bütün olmayı, uyum, denge ve barışa değer vermeyi vurgular.

 • TCM-Geleneksel Çin Tıbbı - 2000 yılı aşkın birikmiş bilgi ve uygulamaya dayalı olarak Çin farmakopesinde tanı, patofizyoloji ve terapiye yönelik bütünsel yaklaşımı ifade eder. Uygulamanın ana yönleri arasında bitkisel ilaçlar, akupunktur ve masaj gibi diğer fizik tedaviler yer alır.

 • Wu-Wei - Sözlük anlamı “hiçbir şey yapmama, eylemsizlik” olan wu wei, eşyanın gerçek bilgisine ulaştığı için arzularının esiri olmaktan kurtulmuş Taocu azizin durumunu veya onun eyleme yönelme tarzını ifade eder.

 • Wuji - Çin felsefesinde, wújí başlangıçta sonsuzluğa atıfta bulunur, ancak Song China'nın Neo-Konfüçyüsçü kozmolojisinde "Yüce Nihai" olma durumundan önce "ilkel evren" anlamına gelir.

 • Yi - Zihin, Niyet

 • Yong Guan - Köpüren Kuyu

 • Zhan Zhuang ("Chan Chang", "Jan Jong" veya "Can Cuanğ" olarak telaffuz edilir) basit ama güçlü, ayakta duran bir tıbbi meditasyon veya Qigong şeklidir. "Duran Direk" veya "Ağaç Duruşu" da denir.

 • Zhongding - Merkezi denge. T'ai Chi'de bu aynı zamanda beş yönden biridir ve de diğer tüm yönlerin türetildiği merkezdir. 

bottom of page