top of page
  • Cem Batırbaygil

Yaşamın ve Kaderin Kapısı: Ming Men


Ming men, böbrekler arasında merkezlenmiş alt gövdede bulunan bir enerji merkezidir.

Ming men, böbrekler arasında merkezlenmiş alt gövdede bulunan bir enerji merkezidir. Sağlık için o kadar önemlidir ki Canlılık Merkezi, Kader Kapısı ve Yaşam Kapısı denir. Dövüş sanatçıları ise bu noktayı "Güç Kapısı" olarak da adlandırırlar çünkü bu nokta hareket için önemli bir işarettir ve içsel gücün geliştirilmesi ve uygulanması için gereklidir.Ming Men üç akupunktur noktası ile ilişkilidir: Yönetici Damar 4 (Gv4), Gebelik Damarı 4 (Cv4) ve Gebelik Damarı 5 (Cv5).


Ming Meng tam bir yer değil, daha çok vücudun bir bölgesidir. Bunu, filtre görevi gören organları, taze yakıt ve atıkların taşınması için otoyol görevi gören kan damarlarını, itildiğinde organları ısıtan ve tonlandıran çevreleyen dokuyu, stabilize eden iç omurgayı içeren kolektif bir alan olarak düşünün. Bu bölge iyi çalıştığında, trafiğin her yöne aktığı güneşli bir günde mutlu bir şehir gibi çalışır. İyi çalışmadığında, trafik sıkışıklığı ve toksik tıkanıklık ile aynı şehirdir. Kanınız kirli, kurumuş ve kötü organ fonksiyonundan dolayı yapışkansa, düzenli olarak tuvalete gitmediyseniz ve organlarınız kalın bağırsağın basıncından ezildiyse, zayıf bir bel hareketi engelliyorsa, ne kadar sağlıklı, güçlü , mutlu ya da açıkça düşünen olabilir misin?


Ming Men Kelimesinin Anlamı

Çince'de "ming men" kelimesinin tüm çevirileri bize bir ihtişam duygusu verir. Ming (命) karakteri yaşam, emir, kader veya düzen anlamına gelir. Men (門) karakteri, geçit veya kapı anlamına gelir. Bu yüzden bir araya getirdiğinizde, ming men (命門) iki güçlü karakteri "kaderin/yaşamın/gücün kapısı/kapısı" anlamında birleştirir. Bu nedenle ona Güç Kapısı, Canlılık Merkezi, Kader Kapısı veya Yaşam Kapısı denir.


Ming Men nerede bulunur?

Ming men, omurganın iç tarafında, ikinci ve üçüncü lomber omurların önünde bulunur. Vücudun tam merkezinde iki böbreğin arasında yer alır. Ming men, vücuttan geçen birkaç meridyen otoyolunun merkezi bir kesişimidir . Ming men'in sağ önü, vücudun alt enerji merkezi olan dantian'dır. Dantian ve ming men'e toplu olarak "Qi Denizi" denir.


Ming Men ve Dantian arasındaki benzerlikler


Hem Ming Men hem de Dantian doğumda var olur. İkisi de göbeğe yakındır. Enerji oluşturmak veya vücudun diğer bölgelerinden enerji toplamak için bölgeye toplu olarak erişilebilir.


Ming Men ve Dantian arasındaki farklar

Dantian- Vücudun merkezinde göbeğin 5 cm. altında bulunur.

Ming Men- Omurganın iç kısmı boyunca göbeğin 5 cm. altında bulunur.


Dantian- Doğum sonrası enerjiyi temsil eder

Ming Men- Doğum öncesi enerjiyi temsil eder


Dantian- Yin

Ming Men- Yang


Dantian- Enerji oluşturmak ve diğer meridyen noktalarına göndermek için bir saklama kabı görevi görebilir.

Ming Men- Enerjinin içeri girip çıkmasına izin vermek ve böbrekler tarafından üretilen karşıt enerjileri harmanlamak için bir kapı görevi görebilir.


Parmaklarınızı omurganızın tabanına yerleştirip başparmağınızla iki omur sayarak Ming Men'inizi bulabilirsiniz, doğru yükseklikte ve Ming Men'in hemen dışında olacaksınız. Zihinsel olarak vücudunuzun içinde, sırtınızdaki nokta ile göbek deliğiniz arasında, omurganızın hemen önünde ortalanmış bir konuma hareket edin.
Tai Che Uygulamalarında Ming Men ve Qigong

Ming Men ve Qigong'ta ve herhangi bir dövüş sanatında birincil kullanımı, güç ve enerji geliştirmektir. Güç böbreklerden kaynaklanır ve tüm vücuda iletilir. Bu, iyileşmek için enerji biriktiriyorsanız veya sırtınızın alt kısmına saldırmak için (fa-jin) enerji depoluyorsanız doğrudur. Bu güç iletimi, tüm bağ dokularının (kas, fasya) ve kemiğin hizalanmasını gerektirir. Bu bağlantının merkezi ming men ve dantian'dır. Duruşunuz doğru olduğunda, enerji ve hareket düzgün bir şekilde dışarıya iletilebilir. Bunu, mükemmel şekilde örülmüş bir ağın merkezinde oturan ve merkezden bir yönde enerji iletebilen bir örümcek gibi düşünün.

bottom of page