top of page
  • Cem Batırbaygil

Tai Chi'nin Üç Hazinesi: Jing Qi Shen"Gökyüzünde üç hazine vardır: Güneş, Ay ve Yıldızlar.

İnsanda ayrıca üç hazine vardır: Jing, Qi ve Shen."

- Taocu Atasözü


Bu üç hazine (Jing, Qi ve Shen) doğrudan Çin enerji sisteminin temelidir. Taoizm'de ve ilgili çalışmalarda ruhsal ve fiziksel sağlığı yöneten süreçlere atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılır .

- Jing (精) öz,

- Qi (氣) nefes enerjisi

- Shen (神) ilahi veya insan ruhu anlamına gelir.


Jing Qi Shen’ı anlatmak için bir mum alegorisine başvurulur.

Buna göre;

Jing mumun maddi kısmı yani özdür.

Qi mumun alevidir yani enerjidir

Shen mumun ürettiği ışık yani ruhtur.


Genellikle “Üç Hazine” veya “Üç Mücevher” olarak anılırlar. “Jing Qi Shen”, geleneksel Çin tıbbının teorik temel taşlarıdır . Bu üç terim MÖ birinci veya ikinci yüzyıla tarihlenmiş olan Sarı İmparator döneminde yazıldığı söylenen ufuk açıcı antik Çin tip metni Huangdi Neijing'de geçmektedir.


Jing Qi Shen, yaşamı uzatmak ve ölümsüz bir ruhsal beden yaratmayı amaçlayan bir dizi ezoterik doktrin ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal uygulama olan Neidan ve evrendeki enerjinin tümünü kapsayan ve bedende enerji uyumunu sağlayan bir pratik olan Qigong ile birlikte Tai Chi klasikleri arasında görülür.


Çin Tıbbında Üç Hazine Nedir?

Bu 3 Hazine , insan yaşamını sürdüren temel enerjilerdir. Doğada, enerjinin yoğunlaştırılması süreci, Shen'i Qi'ye ve Qi'yi Jing'e dönüştürerek potansiyelden tezahür ettirmemize izin verir. Tersine, Jing, Qi'ye ve Qi, Shen'e dönüştürülebilir. 3 Hazine, 3 yoğunlaştırma seviyesi, 3 farklı titreşim frekansı olarak görülebilir . Bunların hiçbiri diğer ikisi olmadan var olamaz ve üçü de eşit dengededir.


Jing - Öz

Jing, fiziksel bedenin maddi temelidir. Vücudun en yoğun, en somut formundaki enerjidir (kademeli olarak daha ince olan Qi ve Shen'in aksine) ancak "maddi formu" yoktur.


Jing, anne-babalar tarafından döllenme sırasında iletilen ilkel enerjidir (doğum öncesi Jing). Dantian'in alt kısmında böbreklerde depolanır, vücudun hücrelerinde ve dokularında enerjisel olarak kendini gösterir. Bu enerji, vücudun kemik ve diş gelişimi, saç, normal zihinsel süreçler ve cinsel olgunluk (çevresel faktörlerden etkilenmediği takdirde) gibi büyüme süreçlerini yönetir.


Ergenlikten sonra, Jing üreme işlevini ve doğurganlığı ve ayrıca zihnin netliğini kontrol eder. Jing, insan vücudunu yaşamın farklı aşamalarında hareket ettirir: doğum, çocukluk, ergenlik, annelik, olgunluk ve yaşlılık; vücudun değişime uyum sağlama yeteneği ile ilişkilidir. Jing, yaşam için gerekli olan hayati bir güçtür .


Vücut yaşlandıkça, doğumda miras kalan Jing yavaş yavaş yanar. Jing'in bu kaybı, stres ve aşırı çalışma, duygusal aşırılıklar, dağılma, uyuşturucu, tütün ve alkol kötüye kullanımı, hastalık, yaralanmalar, yetersiz beslenme, cinsel taşkınlık ile hızlanır. Ve Jing'in kaybı, fiziksel ve zihinsel dejenerasyona yol açar. Tersine, güçlü bir Jing, uzun ve yoğun bir yaşamı teşvik eder.


Geleneksel Çin tıbbında Jing, bu nedenle uzun ömür için çok önemli kabul edilir. Birçok disiplin, doğum sonrası Jing'i veya edinilmiş Jing'i restore ederek "kayıp" Jing'i restore etmeyi amaçlar. Jing, iyi beslenme, yeterli dinlenme, meditasyon, Qi Gong uygulaması, bitkisel tonikler ve akupunktur tedavileriyle korunabilir ve hatta güçlendirilebilir .


Jing'i korumak için, minnettarlık, cömertlik ve olumlu duygular geliştirmek de önemlidir.


Tai Chi'nin hareketleri Jing ile ilgilidir. Formları ve egzersizleri uygularken tüm büyük kas grupları kullanılır. Yani güç, kas yoğunluğunu geliştirmeye ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. Hareketler yavaş bir hızda uygulandığından, her yaştan insan için uygundur ve ayrıca denge, çeviklik, esneklik ve dayanıklılığı geliştirir. Bu da Jing’in onarılmasına destek olur.

Qi - Canlılık, Enerji

Üç Hazinenin ikincisi olan Qi, herkesin içinde olan vücudun düşünmesini ve hareket etmesini sağlayan görünmez, soyut yaşam enerjisidir. Qi vücuda canlılık verir. Vücudun ısısı, gürültüsü ve elektromanyetik alanları aracılığıyla enerjisel olarak kendini gösterir.


Qi, kalp ve akciğerlerle ilgili orta Dantian ile ilgilidir. Hem manevidir (göremeyiz) hem de maddidir (ölçebiliriz). Jing güçlü olduğunda, Qi otomatik olarak ortaya çıkar ve iç sıvıları, dokuları ve organları beslemek ve korumak için meridyenler arasında dolaşır .


Meridyenlerdeki enerji akışı durduğunda, blokajlar oluştuğunda belirli organlarda rahatsızlıklar hissedilir. Bu dengesizlikler, bitkisel ilaçlar, özel diyetler, Qi Gong, Tai Chi gibi fiziksel uygulamalar ve Tai Chi Chuan gibi diğer iç ve dış dövüş sanatları, yakı gibi çeşitli terapötik teknikler kullanılarak, Qi'nin akışını, yani vücuttaki enerji akışını ayarlayarak giderilebilir.


Derin nefes alma egzersizleri, vücuttan bayat hava ve toksinleri attıkları için Chi'nin akışına yardımcı olmak için çok önemlidir. Ayrıca beyindeki kan dolaşımına yardımcı olarak akciğer kapasitesini artırmaya, gevşemeye, stresi azaltmaya ve zihinsel farkındalığı artırmaya yardımcı olurlar.


Shen – Ruh

Shen, insanın üstün doğasının bir tezahürüdür. Daha yüksek Dantian ile ilgili olarak manevi, maddi olmayan enerjidir. Shen, küresel farkındalık gibi duygulara veya bilgelik, sevgi, şefkat, nezaket, cömertlik, kabul, bağışlama ve hoşgörü gibi erdemlere öncülük eder.


Shen, Jing ve Qi enerjilerinin etkileşimi yoluyla geliştirilir. Dolayısıyla beden ve zihin Bir'dir veya başka bir deyişle kuantum fiziğinin belirttiği gibi beden ve zihnin birliği apaçıktır.


Anne ve babadan döllenme anında miras kalan bu 3 enerji, gelişmekte olan fetüste birleşir. Jing, organizmanın kurucu maddesidir ve dokuların beslenmesinden sorumludur. Qi, dokularda dolaşan Jing'in dolaşımından ortaya çıkar, vücudun metabolizmasını destekler. Shen vücudu yönetir, Qi'ye enerji verir ve güçlü bir titreşim enerjisi bağlantısı oluşturur.


Tai Chi uygulamaları Shen’i besler, ayrıca konsantrasyonu artırmaya, gevşemeye, stresi azaltmaya yardımcı olduğu gibi ve kalp atış hızı ile kan basıncını düşürür.


bottom of page