top of page
  • Cem Batırbaygil

Tai Chi ve Demans (Alzheimer)


Tai Chi ve Demans

Demans, doğası gereği genellikle kronik veya ilerleyici olan birçok hastalığı kapsayan bir terimdir. Nörodejenerasyon veya beyindeki hücre kaybı ve önemli sinir bağlantılarının yırtılmasından kaynaklanır. Demansla ilişkili davranış değişiklikleri, hafıza ve akıl yürütmede bozulma ve normal yaşlanma sürecine kıyasla daha hızlı gerçekleşen günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğinin kaybı dahil olmak üzere çeşitli sonuçlar vardır.Demansın en yaygın şekli, demans vakalarının %60-70'ini oluşturan Alzheimer hastalığıdır.


Demansın sosyal ve ekonomik etkileri çoktur. 2015 yılında, dünya genelinde 48,7 milyon insanın demansla yaşadığı ve bunun yaklaşık 818 milyar ABD Doları bakımla ilgili maliyete (küresel gayri safi yurtiçi hasılanın %1,09'u) yol açtığı tahmin edilmektedir. 9 2030 yılına kadar 75 milyon insanın bir tür demansa sahip olacağı ve bakım maliyetinin yaklaşık 2 trilyon ABD doları olacağı tahmin edilmektedir. Önleme amaçlı toplum düzeyinde sağlık müdahaleleri gerekli olsa da, halihazırda bunama teşhisi konmuş kişilerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve muhtemelen hastalığın erken evrelerinde kısa vadeli bilişsel işlevi iyileştirmek için bireysel müdahalelere ihtiyaç vardır. Kanıtlar, farmakolojik müdahalelerin günlük yaşam alışkanlıklarındaki düşüşü azaltmak için yalnızca sınırlı faydaları olabileceğini ve ayrıca istenmeyen yan etkilere neden olabileceğini düşündürmektedir. Ek olarak, klinik uygulama kılavuzları, farmakolojik müdahalelere başlamadan önce daha uygun maliyetli davranışsal veya psikolojik müdahalelerle başlamayı önerir. Şu anda, bilişsel işlevin kısa vadeli iyileşmesini sağladığı gösterilen kanıta dayalı tek davranışsal müdahale, fiziksel aktivitedir.


Tai Chi, bilişsel, sosyal ve meditasyon bileşenlerini de içeren fiziksel bir aktivitedir ve şu anda popülerlik kazanmakta ve çok ilgi görmektedir. Görsel-uzaysal beceriler, hızlı bilgi işleme ve epizodik bellek gerektiren koreografisi yapılmış hareket kalıplarını öğrenmeyi içerir. Tai Chi ayrıca, nöronlar arasında daha geniş bir bağlantı ağı oluşturmaya yardımcı olan ve böylece beyin perfüzyonunu artıran kalp atış hızı ve solunumun artmasına neden olur. Önceki çalışmalar, Tai Chi'nin engelli olmayan yaşlı yetişkinlerde fiziksel dengeyi ve duygusal refahı iyileştiren güvenli ve etkili bir aktivite olduğunu öne sürmüştü. Bilişsel düzeyde, çeşitli çalışmalar Tai Chi müdahalelerinin, bilişsel işlevleri korumak veya iyileştirmek ve engelli olmayan yaşlı yetişkin popülasyonda bunama geliştirme riskini azaltmak gibi potansiyel olarak yararlı etkiler sağladığını ileri sürmektedir. Sağlıklı yetişkinler arasında bilişsel yeteneğin korunması ile ilgili olarak Tai Chi'nin çalışmalarını düzenli fiziksel aktivitelerle karşılaştıran sistematik bir inceleme, Tai Chi'nin küresel bilişsel becerilerin sürdürülmesi için sadece fiziksel egzersizden daha etkili olabileceğini düşündürmektedir.


Tai Chi ve Demans araştırmaları, demansın erken evrelerinde bilişsel işlevde kısa süreli iyileşme sağlamada Tai Chi'nin potansiyel etkinliğini göstermektedir.bottom of page