top of page
  • Cem Batırbaygil

Tai Chi Nedir, Tai Chi Chuan Nedir?Tai Chi Chuan” sitemizde de olduğu gibi yaygın olarak “Tai Chi” olarak anılıp yazılır. Ancak Tai Chi Chuan meditatif, içsel bir Çin uygulamasıyken Tai Chi onu da kapsayan Taocu bir terimdir.


Tai Chi Chuan özgün özünde, bir savaş sanatıdır, ancak günümüzde, zihin/beden sağlığını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla yaygın olarak uygulanmakta ve öğretilmektedir.


Sayısız insan dünyanın her yerinde bunu her gün uygulasa da, “Tai Chi Chuan” teriminin aslında ne anlama geldiğini çoğunluk tarafından pek bilmiyor. En popüler yanıt bir çeviri olan “Grand Ultimate Fist- Büyük Nihai Yumruk” olarak karşımıza çıkıyor.


Önce “Tai Chi Chuan”ın “Tai Chi” kısmının ne anlama geldiğine bakalım. Bunu anlamak için önce “Tai Chi”nin bir terim olduğunu anlamalısınız. Çin'e özgü eski manevi, doğa temelli bir felsefe olan Taoizmle doğrudan ilintili bir terimdir.


Taocular, hakikati ve onun bir parçası olduğumuzu ve onun doğal yasaları altında nasıl var olduğumuzu anlamaya çalıştılar. Taocular, evren var olmadan önce her şeyin (hiçbir şey?) "Wu Chi" durumunda olduğunu açıkladılar. "Wu Chi" kavramını anladığınızda, "Tai Chi"nin ne anlama geldiğini anında daha derinden anlayacaksınız.


“Wu Chi” 無極 “Kutupluluk Yok” anlamına gelir. Özünde, boşluk veya hiçliğin isimsiz, anlaşılmaz halidir. Hiçbir şey yoksa, o zaman hiçbir farklılaşma olamaz. Bu bir bakıma hiçliğin yokluğudur.


Wu Chi durumunda bir “değişim” olduğunda, o zaman bir farklılaşma oldu – Bu anda orijinal Wu Chi’den ve onun değişen kısmından söz edebiliriz. İşte bu farklılaşma durumu “Tai Chi” adı verilen bir aşamadır. Kelimenin tam anlamıyla "büyük kutupluluk" anlamına gelir. Bu polaritenin zıt kutuplarına “Yin” ve “Yang” denir. Tıpkı artı ve eksi gibi, her zıt, diğerinin varlığından dolayı vardır. Taocular, Yin ve Yang'ın (Tai Chi durumundan doğan) evrendeki her şeyi ve süreçleri meydana getirdiğini söylerler.


"Chuan" ise yumruk anlamına geliyor. Bir şeyin dövüş sanatları pratiğini ve disiplinini ima eder. (kutupsuz durumdan büyük kutupluluğa geçiş). Bu nedenle Tai Chi Chuan, Yin ve Yang'ın fiziksel, zihinsel ve ruhsal dengesi hakkında ciddi bir araştırma yapar. Amaç, pratik uygulamayla kendinizdeki dengeyi anlamak ve Yin ve Yang dengenizde bir değişiklik ortaya çıkarabilmektir. Bu egzersizi rakibini / düşmanınızı bertaraf etmek için dövüş alanında odaklanarak geliştirebilirsiniz.


Tai Chi Chuan, Çin'de resmen tanınan eski, gerçek Taocu dövüş sanatları disiplini olarak tanımlanır ve Çinliler tarafından kültürel hazinelerinden biri olarak kabul edilir.


bottom of page