top of page
  • Cem Batırbaygil

Tai Chi Stillerinin Farkları


Tai Chi Stilleri

Tai Chi’nin temel 5 farklı stili vardır. Bunlar gelişim sırasıyla Chen, Yang, Wu Hao, Wu ve Sun stilleridir. Temelde benzer gözükmekle birlikte konuya yakın ilgi duyanlar alıcı bir gözle baktığında izlediği Tai Chi çalışmasının hangi stile ait olduğunu kolayca anlayabilir. Tai Chi Stilleri kendi arasında da okuldan okula, hocadan hocaya formların akışında ince farklar gösterebilir ancak stiller söz konusu olduğunda formların uygulamalarında karakteristik farklar belirginleşir.


Tai Chi Stilleri


Chen Stili Tai Chi Hareketleri

Hem yumuşak hem de sert hareketler içeren Chen Stili uygulamasında, dairesel bir yörüngeyi izleyen atlamalar, sıçramalar, ayağı yere vurmalar ve patlayıcı güç hamleleri bulunur. 


Yang Stili Tai Chi Hareketleri

Yang'ı diğer Tai Chi ailelerinden farklı kılan ve onu bu kadar popüler yapan şey, forumdaki dairesel, büyük ve zarif hareketlerdir. Ayrıca Yang stilinin her iki yöne giden hareketleri nasıl içerdiği ve bazı duruşların sağa ve sola eşit olarak nasıl yapıldığı konusunda bir denge vardır.


Wu Hao Stili Tai Chi Hareketleri

Wu Hao stilinin diğer Tai Chi ailelerinden farkı hareketlerin çok temiz ve amaçlı olmasıdır. Wu Hao'nun duruşları, Yang'daki geniş kollardan veya Chen'deki uzun derin adımlar çok daha küçüktür. Ayakların mesafesini aşan elleri görülmez ve vücut nadiren daha büyük duruşlara doğru eğiliyor.

Tüm hareketler çok yavaş ve rahattır; bu da öğrenimi kolaylaştırır.


Tai Chi Wu Stili Hareketler

Wu stili Tai Chi hareketleri ve duruşları çok belirgindir. Wu, kolların ve vücudun oluşturduğu dairelerin boyutunu azalttı ve bu da Wu'nun "küçük" bir forma veya orta çerçeveye sahip olduğu fikrine yol açtı. Daireler daha küçüktür ve bazen sadece ellerin daireleriyle sonuçlanır. Adımlar da daha kısadır ve ayaklar normalde aynı yönü gösterir.

Ellerin küçük daireleri, doğrudan bilek ve el kıskaç tekniklerine dönüşür. Aynısı duruşlar için de geçerli. Duruşlar ve adımlar, atışlara çok uygundur. 


Sun Stili Tai Chi Hareketleri

Tai Chi Stilleri içinde dikkat çeken Sun Stil Tai Chi hareketlerinin Wu Stil Tai Chi ve diğer iç sanatlardan etkilendiği açıktır. Bir ayağın adımını diğer ayak takip eder ve hareketler hafif ve hızlı tutulur. Duruş, omurganın dik kaldığı birkaç alt hareketle orta ila yüksektir.  Eller form boyunca sürekli daire çizer. İtme veya yumruk gibi dövüş hareketleri olsa da, bunlar kuvvet uygulanmadan yapılır. 

bottom of page