top of page
  • Cem Batırbaygil

Uzun Covid, Tai Chi ve QigongEn son istatistiklere (sürekli değişim halinde olan) göre, tüm Covid hastalarının yaklaşık %10'u veya daha fazlası, en az bir ay ila bir yıl boyunca uzun vadeli semptomlar yaşıyor. Uzun Covid'e maruz kalan hastaların üçte biri bir yıl sonra da semptomları yaşamaya devam ediyor. Hafif düzeyde Covid 19 geçirenlerin dörtte biri ila üçte biri kadarı, bildirilmeyen Uzun Covid semptomlarından müstarip olabilir.


Özellikle yaşlılar, önemli fiziksel ve zihinsel sorunlara neden olabilen Covid ve Uzun COVID-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma açısından yüksek risk altındadır. Uzun Covid, aşağıdaki gibi semptomlara neden olan herhangi bir organı ve/veya sistemi etkileyebilir:

• Yorgunluk

• Egzersiz sonrası yorgunluk

• Bilişsel sorunlar

• GI (Gastrointestinal) sorunları

• Kas-iskelet ağrısı

• Azalan zihinsel sağlık


Uzun Covid, genç ve orta yaşlı popülasyonlarda da yaygındır.

Aktif kişilerle karşılaştırıldığında (haftada en az 150 dakika orta ila şiddetli egzersiz), sedanter kişilerin hastaneye yatırılma veya Covid-19'dan ölme olasılığı iki kat daha fazladır.


Tai Chi ve Qigong'un akciğer fonksiyonunu iyileştirdiği, nefes darlığı ve öksürüğü hafiflettiği, vücudun bağışıklık sistemini ve inflamatuar belirteç yanıtını düzenlediği, yaşam kalitesini ve psikolojik iyi oluşu iyileştirdiği, anksiyete ve depresyonu azalttığı ve kısalttığı gösterilmiştir.


COVID-19 hastalarının hastanede kalış süresi.

Çin'de sahra hastaneleri genellikle hastaları eve karantinaya göndermek yerine hafif vakaları izole etmek için kullanılır. Bu sahra hastanelerindeki hastalar, hem tedavi hem de egzersiz için Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) doktorlarının rehberliğinde Qigong uygularlar.


Standard tedavi olanlar ile standart tedaviye ek olarak Qigong egzersizi yapanlar karşılaştırıldığında görüldü ki akupresür tedavisi alan hastalar, akciğer fonksiyonu, nefes alma ve öksürük söz konusu olduğunda kontrol grubuna göre belirgin iyileşme gösterdi. Ayrıca hastanede kalış sürelerinin kısaldığı gözlemlendi.


2022 tarihli bir araştırmada ise Tai Chi'nin Covid-19 ve Uzun Covid hastalığında

  • akciğer kapasitesini iyileştirerek ve artırarak,

  • bilişsel işlevi iyileştirerek,

  • zihinsel sağlığı iyileştirerek,

  • otonom sinir sistemini dengeleyerek,

  • solunumu, kalp atış hızını, kan basıncını düzenleyerek

  • canlılığı, dengeyi ve yaşam kalitesini artırara iyileştirmeye yardımcı olduğunu görüldü.


Son bulgular, Tai Chi'nin fibrotik skar oluşumunu önleyerek akciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini ve otonom sinir sistemini dengeleyerek kronik yorgunluğu azaltabileceğini göstermektedir.

Qigong'da ve Tai Chi'de akciğer kapasitesinde %125-145 artışa yol diyafragmatik solunum (karın solunumu), uygulanır ve bu iltihaplanma sürecini önlemek için alt akciğer loblarına havayı basar.


Normalde yaşlandıkça akciğer kapasiteniz azalır. Ancak, 70 yaşındaki bir Qigong uygulayıcısı, 20 yaşındaki bir Qigong uygulayıcısı olmayan ile aynı akciğer kapasitesini gösterir.


Öneriler:

  • Covid'e yakalanmadan önce (hatta bir Covid enfeksiyonu sırasında ve sonrasında) bir egzersiz programına başlayın ve hareketsiz kalmaktan kaçının.

  • Tai Chi ve/veya Çigong ile bağışıklığınızı artırır ve Covid enfeksiyonunu veya semptomlarını önleyebilir veya en azından azaltabilirsiniz.

  • Hastaneye kaldırılırsanız, taburcu olduktan sonra Qigong egzersizleri öğrenin ve uygulayın.


bottom of page