top of page
  • Cem Batırbaygil

Taocu Şifa Sanatlarının Temel Kavramları


Taocu şifa sanatı

Taocu Şifa Sanatları, 5000 yılı aşkın bir süre önce eski Çin'de başladı ve Qi Gong, Tai Chi Chuan ve Geleneksel Çin Tıbbının kökenidir.


Taocu Şifa Sanatları ilk olarak, doğal dünyayla ve doğaya rehberlik eden bilinçle sağlık ve uyum içinde yaşayan dağ münzevileri tarafından uygulandı. Dünyanın ve gökyüzünün döngülerini ve enerji kalıplarını derinlemesine anlamaları sayesinde, doğanın iyileştirici gücünü keşfettiler ve günlük uygulama için bedeni, nefesi ve zihni akort eden ve onları bir araya getiren kendi kendini yenileyen bir yöntem geliştirdiler.


Taocu Şifa Sanatlarının temel kavramları şunları içerir:


DOĞAL YOL (TAO)

Tao, doğanın bilgeliği ve evrenin yasalarıyla uyum içinde yaşamanın doğal yoludur. Beden ve zihni dengelemek için doğadan beslenen fiziksel ve ruhsal bir yoldur. Taocu kişisel dönüşüm yolculuğu, her anı tüm yaşamı onurlandırmak, evrenin güzelliğini ve gücünü takdir etmek ve bize gelen her şeyi açık ve sevgi dolu bir yürekle kabul etmek için bir fırsat olarak kutlar.


Tao, kelimeler veya akıl yoluyla değil, yalnızca kişisel uygulama yoluyla deneyimlenebilir.


Erdemin Tao'su (Te)

Erdemli Yol - Doğallık, sağlık, uzun ömür, mutluluk, alçakgönüllülük, şefkat, bilgelik, şifa ve psişik yetenekler - birikmiş deneyim dahil olmak üzere Tao ile uyum içinde yaşayan biri tarafından elde edilen veya miras alınan erdemler ve gizli güçler daha iyi bir yaşam kalitesine ve dünyaya derin bir aidiyet duygusuna yol açar.


Enerjinin Tao'su (Qi)

Enerjik Yol - güneş, ay, yıldızlar, okyanuslar, nehirler dahil evrendeki tüm varlıklarda bulunan hayati yaşam gücü enerjisidir. Kayalar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar iç yaşam gücü enerjisine sahiptir ve doğa çevresel yaşam gücü enerjisiyle bolluk ve enerji akışı sağlar. Hastalık ise insanlar ve doğa arasındaki enerji akışındaki kesintidir.


Tao Değişimin (Yin Yang)

Değiştiren Yol - Doğada bulunan sürekli değişim halinde birbirine bağlı enerjiler vardır. Tamamlayıcı zıtlıkları anlayarak değişime uyum sağlama sağlarlar ve karşılıklı işbirliği yoluyla enerjisel tersine çevrimle değişim yaratırlar.


Zahmetsizlik Tao'su (Wu Wei)

Zahmetsiz Yol - Zorlamadan doğanın akışıyla ilerlemektir. Olayların kendi doğal zamanlarında olmasına izin vermek, direnç göstermemektir.


Sadeliğin Tao'su (Su)

Basit Yol - Karmaşık olmayan sade bir yaşamdır. Arzulardan ve egoizmden arındırılmış insan doğasıne ve özüne uygunluktur.


Kendiliğindenlik Tao'su (Zifa)

Spontane yol - Dogma ve kurallarla sınırlanmadan anılardan, çağrışımlardan ve beklentilerden bağımsız olarak anı yaşamaktır.


Ilımlılık Tao'su (Zhong Yong)

Orta Yol - Aşırılığa ve yokluğa gitmeden dengeyi korumaktır. Hareket ve hareketsizlik, ses ve sessizlik, sosyalleşme ve yalnızlık, doğa ve teknoloji gibi karşıtlıklar arasında orta yolu bulmaktır.


Huzurun Tao'su (Ningjing)

Huzurlu Yol - Sakin bir zihinle meşguliyetlerden ve endişelerden arınmış olarak doğayı gözlemlemek, affederek ve geçmişi unutarak kontrolsüz duyguları etkisiz hale getirmek, kendinizi doğanın güzelliğine açmaktır.bottom of page